De Stichting Veteranen Comité BUCH

Wat vooraf ging

2004-02-10 Oprichting als Veteranen Comité Castricum

2008-01-05 UItbreiding naar Veteranen Comité Castricum-Uitgeest

2021-10-02 Ontstaan Stichting Veteranen Comité BUCH.

Doelgroep

De stichting is opgezet voor alle Veteranen binnen de BUCH-gemeenten.
Veteranen zijn actief dienende en gepensioneerde militairen, die zich hebben ingezet in oorlogs- en missiegebieden waar de Nederlandse overheid zich aan heeft geconfirmeerd.
De leeftijden van onze Veteranen binnen de BUCH liggen tussen de 25 en 97 jaar.
Het comité bereikt de Veteranen via de gemeenten.
Die kunnen bij het Veteranen Instituut de actuele adressen opvragen van alle veteranen binnen de desbetreffende gemeenten.
Dit moet door het wegvallen van oudere veteranen elk jaar weer gebeuren.
Met de veteranen is er onderling contact via een whatsapp-groep en een openbare Facebookpagina.
Elke veteraan kan zich hiervoor aanmelden. Informatieverstrekking kan ook via onze website plaatsvinden.

Doelstelling

De stichting Veteranen Comité BUCH is opgezet voor alle Veteranen in de gemeente Bergen (NH), Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH-gemeenten).
Het comité wil meer saamhorigheid voor al onze Veteranen.
Daarom organiseren wij 4 maal per jaar een Veteranenborrel en de jaarlijkse Regionale Veteranen dag.
Op 4 mei zorgt het comité ervoor dat bij alle oorlogsmonumenten, in onze 4 gemeenten, Veteranen aanwezig zijn.
Op 5 mei zorgt het comité dat er Veteranen bij bevrijdingsdagvieringen aanwezig zullen zijn.
Op 24 december zorgt het comité ervoor dat in onze gemeenten een lichtje wordt geplaatst, het zogenaamde lichtmoment, op alle veteranengraven.
Dit doen we samen met onze Veteranen die bij ons in het bestand staan.
Ook zijn we voornemens naar een missiegebied te gaan met Veteranen.
We kunnen dan beter constateren of er veteranen bij zijn die lijden aan PTSS. Wij kunnen hen dan beter begeleiden naar professionele psychiatrische hulp.
Hier is veel geld voor nodig. En dat willen wij via donatie en giften bewerkstelligen.
Daarom hebben wij ook de ANBI-status aangevraagd.
Wij hebben een directe ingang bij het Veteranen Instituut te Doorn.

Beloningsbeleid

De stichting veteranencomité BUCH kent geen beloningsbeleid.
Alleen gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld een tegemoetkoming voor de brandstof die chauffeurs/eigenaren van de historische militaire voertuigen, welke meerijden op de Regionale Veteranen Dag, wordt vergoed.

Actuele beleidsplan

  • Meer Veteranen betrekken bij onze activiteiten zodat wij ze beter kunnen monitoren.
  • Betrekkingen met het Veteranen Instituut.
  • Betrekkingen met het Veteranen Platform.
  • Contacten leggen met andere veteranen organisaties

Geschiedenis van de Stichting Veteranen Comité BUCH

Overzicht-Oprichting-Stichting-Veteranen-Comite-BUCH